Szakszójegyzék

Miután nincs akadémiai szabályozás a helyesírást illetően, a főszerkesztő saját nyelvérzéke alapján döntötte el, hogy fonetikusan vagy az eredeti írásmód szerint rögzíti-e a kifejezéseket.

abfalt

Trapézon bemutatott egyszerű trükk, amelynek során az artista ülésből hátraveti magát úgy, hogy bokáját a trapéz szárába beakasztva tartja meg testét lefelé lógva.

ajer(bah)

Hátraszaltó előrehaladással.

antipód

Lábzsonglőr.

akrobata-csoport

Rendszerint schleuderbrett számra használt kifejezés.

apparát

Nagyméretű artistarekvizit, vagyis kellék.

aráber

Parterugrás, melynek két fajtája van. A sima arábert általában férfiak mutatják be, krupírozott oldalszaltó. A női aráber kéz-nélküli rundátszerű ugrás.

aréna

Sátortető nélküli cirkusz.

asszisztál

Rekvizitet kézbead, elvesz, kisegít.

asszisztens

A számban kisegítő szerepet játszó személy.

aufreizer

A handvoltizsban előforduló trükk. Kiinduló helyzete az, hogy az untermann az obermannt, aki krupírozott testhelyzetben van, szétterpesztett lábai közt tartja, majd innen felrántja handstandba.

auguszt

Bohócfigura.

aussetzer

Akrobatikus számokban előforduló trükk. A hármas koloni mittlimannjának kiugrásával egyidejűleg az obermann szaltót indit, majd az untermann vállába érkezik.

ausztehende

Furcsa testhelyzetből indított szaltó, a dobó mittlimann az elindításkor mellmagasságban összekulcsolt kézzel indítja az obermannt.

avizo

Hirdetőtábla hátul a befutóban.

azsino

A lovak térdre ereszkedése.

balansz

Egyensúly.

balkni

Libikókaszerű nagy apparát levegőszám bemutatására.

barrier

Akadály, melyet állatokkal ugratnak át.

bógni

Kaucsuktrükk, melyet a köznyelvben hídnak neveznek.

brahis

Bátor, merész.

brücke

1.) a fliegende apparát azon része, amelyről elindulnak illetve ahová érkeznek a forgók. 2.) Excentrik trükk: három ember fekvésből úgy áll fel, hogy a középső az egyik szélső vállába kerül.

building

Sportcsarnok, melyben a nagy amerikai cirkuszok többsége dolgozik.

cangi (cangepíz)

Rendszerint bőrből készített rekvizit, melyet az artista a szájába vesz, és kaucsukhandstandban csak ennek segítségével tartja meg saját testét, illetve levegőszámoknál akár a fogó, akár az obermann, akár mindkettő szájában a test(ek) megtartására szolgál, sokszor valamely forgatásnál.

carrousel

1.) Eredetileg lovas körjáték, 2.) körhinta, 3.) mai jelentésében számzsáner, illetve motorral meghajtott nagy apparát.

chapiteau

Cirkuszsátor.

cikk-cakk

handstand. Kaucsuktrükk, olyan bógnis handstand, melyben a test bokánál, térdnél, csípőnél és vállnál megtörik.

cinzga

Olyan gyors előrebógni, melynél a végtagok váltott tempóban érnek földet.

clown

A fehérarcú bohóc figurája.

darizás

A régi komédiában az artisták vagy tanulólányok kijártak a falusi házakhoz, hogy a cirkuszjegyeket élelemre cseréljék.

dámfóder

Olyan fóder, melynek indítása kétlábról történik, tehát az ugró a kezére már egy ívelt ugrással érkezik.

diabolo

Kínai eredetű zsonglőreszköz. Játék a zsinóron rángatott és feldobott orsóval.

diéta

Külföldi napidíj.

distanc

Távolság.

dompteuse

Vadállat-idomárnő.

dompteur

Vadállatidomár.

dreimann(hoch)

Három emberből álló koloni, illetve két emberre fel szaltó.

duett

Két artista által bemutatott szám.

dupla

Kettős (szaltó, stb.)

dzsigit

Számzsáner: kozák, örmény vagy hasonló népviseletbe öltözött artisták dinamikus, akrobatikus mutatványai a vágtató ló hátán.

einarming

Egykarú lógás, melyben a testet a hát mögött behajlított egyik kar  tartja úgy, hogy a test ívet ír le.

einfach

Egyszerű trükk, rendszerint krupírszaltó.

einhand

Kézállás egy kézen.

ekvilibrisztika

Egyensúlyozás.

entré

Teljesértékű bohócszám, melynek során a manézsban csak a bohócok dolgoznak.

excentrik

Komikus, akrobatikus számzsáner.

fanger

A levegőszámok fogó embere.

fazád

Díszes főbejárat.

finálé

Az összes artista bevonulása műsor végén.

flasnicug

Csigasor.

fliegende

Eredetileg "fliegende Menschen"= repülő emberek. Lengőtrapéz csoportszám.

flikkflakk

Parterugrás, hátra átfordulás lábról lábra, a kezeknek a föld érintésével.

flokk

Nagy vaskaró, melyet kötelek rögzítése céljából vernek be a földbe.

foder

Kézenátfordulás.

fórmunka

Bemelegítő jellegű trükkök a szám elején.

franciahandstand

Kézben oly módon tartott handstand, hogy mindkét test azonos irányba néz.

freiheit

Lovak szabadidomítása.

freikopfstand

Fejállás elengedett kézzel.

fuszarbeit

Ld. antipód.

fuszszaltó

Egyfajta dobott szaltó.

fuszvoltizs

Olyan, ma már ritka számzsáner, melyben az egész szám során gyakorlatilag az ikária egyszerűbb trükkjeit variálják.

fuxolás

Kötél vagy drótkötél végének szakszerű visszafonása.

galléros artista

A szakmán kívülről a cirkuszhoz került artista.

gitter

A manézsban a vadállatszámokhoz felállított körketrec.

glattnisprung

Nyújtott testű egyenes felugrás.

gradin

A közönség részére felállított tribün a nézőtéren.

handaufhand

Duett számzsáner. Lassú trükkök sora oly módon, hogy a kézben (esetleg fejen vagy lábon) tartott handstanddal az untermann különböző fordulatokat, kifordulásokat és egyéb mozdulatokat végez.

handstand

Kézállás.

handvoltizs

Számzsáner: dinamikus trükkök sora, melynek kiindulása rendszerint kézben tartott handstand. Duett esetében deszkával, csoport esetében knótmunkával is szokták kombinálni.

hengeperzs

A kupolába felszerelt rúd, illetve az ezen bemutatott számzsáner.

hochschule

Magasiskola. A ló lovasával a hátán zenére "táncol".

hypodrom

Lovarda.

hocho/ol

A ló hátsó lábára emelkedése.

ikária

A lábzsonglőrhöz hasonló akrobatikus csoportszám.

illuzionista

Bűvész, aki a nagyillúzió számzsánerében dolgozik, tehát nagy rekvizitekkel és egy vagy több asszisztenssel.

kabolo

Az untermann-nak fekvő helyzetben történő egyfajta fordulata olymódon, hogy partnerét mindvégig a kezében tartja.

kappelmeister

Karmester.

karabiner

Biztonsági fémkapocs.

kaszkádli

Műesés komis, illetve bohóc-számokban.

kaucsuk

Számzsáner, a hajlékonyságra épülő lassú mozdulatok sora.

klecni

Az ekvilibrista fából készült tégla alakú rekvizitje.

klizsnig

Eredetileg a számzsáner feltalálójának neve. Ma: a kaucsuk ellentétje, itt a hajlékonyság jóga-pózokhoz hasonló trükkökben, angolspárgában jelenik meg.

klocc

Nagyméretű ék a lakókocsi kerekének stabilizálására.

knót

Két untermannak "gólya viszi a fiát"-módra összekulcsolt kezeire álló obermann-nak feldobása a levegőbe.

koloni

Emberoszlop: több ember egymás vállába állva helyezkedik el.

komédiás

Az, aki beleszületett a szakmába, és nem volt az állami cég alkalmazottja.

konferansz

A számok előtt bemondott szöveg.

konferanszié

Bemondó.

kontrabahr

Keresztrúd bizonyos levegőszám apparátoknál.

kopfring

Gyűrű alakú kis rekvizit fejálláshoz.

kopfstand

Fejállás.

korbett

Gyors bicskával testhelyzet-változtatás kézről lábra vagy lábról kézre.

kosztüm

Az artisták öltözéke munka közben. A jelmeztől eltérően nem kötődik szerepjátszáshoz.

kozsinett

A fussarbeit és ikária azon rekvizitje, melybe az artista belefekszik. Használatos lehet egyéb zsánereknél is (pl. ekvilibrisztika, létra).

knie

Fejjel lefelé történő lógás, melynek során a testet a behajlított térdnél tartja a trapéz.

krupier

Zsugor testhelyzet.

kvatapol

A felszerelés azon része, mely a chapiteau meghatározott körívének kitámasztására szolgál.

kver

(handstand) Olyan kézállás, amelynél a két kézfej egymás fölött helyezkedik el.

londzs

Biztosítókötél.

looping

Egy magas pálya tetejéről olymódon siklik le az artista a biciklivel (vagy autóval), hogy a végéről elrepülve szaltót ír le a levegőben.

luftbalett

Számzsáner vertikális kötélen.

manézs

Porond.

maszt

A chapiteau-t tartó főárboc.

menazséria

Utazó állatkert.

markírozás

A szám végig vitele a trükkök bemutatásának imitálásával.

maziázás

A cirkuszi előadásban használatos gesztusnyelv gyakorlása, kivitelezése.

obermann

A felső ember, akit tartanak, ill. dobálnak.

oferál

Szerződésszerzés céljából ajánlkozó anyagot küld.

orcseszter

Zenekari emelvény.

ovzsé

Ld. Brücke 1.)

pacc

Rontás, hibázás.

parádé

1.) Reklám célú felvonulás a helység utcáin. 2.) Kikiáltó jelleggel ízelítő a műsorból. 3.) Az összes artista bevonulása a manézsba a műsor elején.

parter

Összetett szavak előtagjaként a trükk vagy zsáner földön történő bemutatását jelenti (pl. parterfliegende).

pas de deux

Egy férfi és egy nő balettos emeléseket mutat be, míg alattuk két ló lassú tempóban rója a köröket.

passzázs

A számok be- és kirekvizitálása alatt bemutatott rövid bohóctréfa.

perzs

Függőleges helyzetben tartott bambusz- vagy acélrúd, melynek tetején dolgozik az obermann.

piedesztál

Állvány, melyre az artista feláll (majd leugrik róla).

piszni

A manézst a nézőtértől elkerítő alacsony dobogó.

plans

Deszka, melyet a manézsba helyeznek, hogy kiküszöböljék a talaj egyenetlenségeit.

posztamens

Állvány, melyen az állatok helyezkednek el.

privát

Mindenki, aki nem artista.

propeller

Levegőszámoknál rendszerint slussztrükk, melynek során a fogó az obermannt addig forgatja, míg vízszintes helyzetbe nem kerül.

pusni

Tollszerű disz a lovak fején (ill. ehhez hasonló tárgyak, melyeket az egykerekűn karikázva szedegetnek fel a földről).

racsni

Golyóscsapágyas forgórész.

rekk

Nyújtó.

rekvizit

Artistakellék.

resesőr

Műsorvezető (a színházi ügyelő szerepét tölti be, de a közönség előtt is megjelenik).

rudstangli

Kb. 3 méter hosszú rudak, melyek vízszintesen támasztják meg a chapiteau külső kerületét.

ruf

Előadás előtti hangverseny a cirkusz előtt a nézők becsalogatása céljából.

rundát

Rendszerint ugrássort indító ugrás. Gyors cigánykerékként indít, félfordulat után a menetiránynak háttal, kétlábra érkezik.

sárivári

Több zsáner elemeinek keveréke.

schleuderbrett

(Libikókaszerű) ugródeszka.

sekni

Egyfajta (fémből készült, patkó alakú) csavaros rögzítő.

slappdrót

Laza drótkötél, mely oldalirányba kileng.

slussztrükk

A szám utolsó, rendszerint legnehezebb trükkje.

spalcetta

Lendületes indítás parterugrásoknál ("lép-sasszé").

spec

Amerikában a szünetzáró, nagy felvonulásszerű szám minden artista részvételével.

spicclógás

A lábfej behajlításával a lefelé függő testet csak a rüszt tartja a trapézon.

stadzsió

Téli időszakban vidéki kultúrházakba, színházakba történő tájolás.

strabátni

Rekvizit: kb. 80 cm hosszú lámpabél végeit összevarrják, az így nyert gyűrűt körbevattázzák és bársonnyal bevonják. Különböző testhelyzetekben ebben megkapaszkodva lóg az artista (kéz-, láb-, nyak-).

straguzálás

Flikkflakk előrehaladással.

stucni

Támaszték.

schwungseil

Lengőkötél, levegőszámzsáner.

szaltó

Eredetileg "salto mortale", halálugrás.

szemafor Számzsáner, ill. a balknihoz hasonló elven működő, de a földön rögzített és nagyobb apparát.

szlinki

Színes műanyagkarikákból összefogott olyan hacuka, amelyben az artista nem látszik, végtagjait mintha hosszúra ki tudná terjeszteni, furcsa polipszerű mozdulatokat téve.

szóló

Egyetlen artista által bemutatott szám.

szuplé

Nyújtott testű szaltó.

tendem

Szaltó az ugródeszkáról úgy, hogy ketten forognak, mégpedig egymás nyakában ülve.

tentel

Sátorrögzítő kötelet megfeszít.

tierschau

A cirkusz állatainak megtekintése.

tissue

Levegőszámzsáner, ill. rekvizit. Előfordult a kifejezés fordítása, mint függönyszám.

trambulin

Gumiasztal vagy dobbantó.

tranka

Henger alakú lábzsonglőr-eszköz.

trinkgeld

A régi komédiában a műsor során történő tányérozás.

trio

Három artista által bemutatott szám.

tripla

Hármas (szaltó).

trükk

Mutatvány, elem.

tunel

Fémrácsból készült alacsony alagút, melyen keresztül a vadállatok a kocsiból a gitterbe jutnak.

tusíroz

Elhárítja a balesetet, vagyis odaáll a trükk alá, hogy ha az "lejön", elkapja az artisták (tornásznyelven: asszisztál).

untermann

Tartóember.

viermann(hoch)

Négy emberből álló koloni, ill. három emberre felszaltó.

voltizs

1.) Lovastorna. 2.) Összetett szavak utótagjaként egyfajta akrobatika.

zégli

Rögzítő feszítőkötél.

zicc

Levegőszámzsáner, ill. rekvizit. A fogó egy fém keretbe térdnél beakasztott lábakkal lefelé lógva tartja a forgó különböző trükkjeit.

zsáner

Az a kategória, amibe a hasonló trükksorokat bemutató számokat besorolják.

zsoké

Lovasakrobata-csoportszám.

zsonglőr

"Dobáló" számzsáner, ill. artista.